Talagsaon nga euro nurses nagsuso ug nagbugalbugal sa pasyente sa maayong panglawas